Telefoonnummer

Nieuws

Vastgoed is een goede belegging in tijden van inflatie

De inflatie houdt de economie in haar greep. De kans dat we hier de komende tijd mee moeten leren leven is reëel. Inflatie heeft gevolgen voor rente en voor de financiële markten.

Investeren in vastgoed is in deze tijden een veilige haven voor uw geld. Kostenstijgingen kunnen worden doorbelast in de huurprijs. De huurprijs stijgt mee met de inflatie, net als de waarde van onroerend goed. Historisch gezien is vastgoed een goede investering gebleken, met de afgelopen jaren rendementen die regelmatig de 10% overstegen.

Bovendien levert een investering in vastgoed dubbel rendement op. Het eerste rendement omvat de huuropbrengsten, terwijl de waardestijging van het pand op lange termijn een tweede rendement vormt. De huurinkomsten kunnen op hun beurt worden gebruikt om op termijn een volgende investering te doen.

In het algemeen bezit vastgoed eigenschappen die meer bescherming bieden tegen inflatie dan andere investeringen. “Stenen”, een materiële investering, vormen immers een harde bezitting die meestijgen met de inflatie, terwijl de huurprijzen jaarlijks worden geïndexeerd gebaseerd op de inflatie.

Bedrijfsunits vormen al jaren een prima investering met beperkt risico voor uw geld. Immers, er zijn beroepsuitoefenaars die niet te vervangen zijn door online aanbieders, partijen waar de reguliere winkels stevige concurrentie van ondervinden. Koeriersbedrijven zijn in dat kader een onmisbaar onderdeel van ons dagelijks leven geworden terwijl kantoorvastgoed door het sterk opkomende thuiswerken minder interessant is.